publicerad: 2021  
tillbyggd tillbyggt till­byggda
till|­bygg·da
adjektiv
till`byggd
som byggts till senare i an­slutning till ur­sprunglig byggnad eller dylikt
tillbyggd (av någon)
ett hus med till­byggd veranda
belagt sedan 1531