publicerad: 2021  
tillfrisknande till­frisknandet
till|­frisk·nand·et
substantiv
till`frisknande
det att (efter hand) få till­baka hälsan
tillfrisknande (från något)
spec. i ett formel­artat (hälsnings)ut­tryck
med hopp om ett snabbt till­frisknande
belagt sedan 1788