publicerad: 2021  
tillfrågan bestämd form till­frågan, utrum
till|­fråg·an
substantiv
till`frågan
(det att ställa en) fråga vanligen om någons in­ställning el. åsikt
tillfrågan (om något/att+verb/sats)
tillfrågan (om något)
tillfrågan (om sats)
tillfrågan (om att+verb)
på direkt till­frågan svarade han att han var emot förslaget
belagt sedan 1617