publicerad: 2021  
tillfyllest
eller
till fyllest
till|­fyll·est, till fyll·est
adverb
[-fyl´-] el. [-fyl`-]
till­räckligt
att bara vara när­varande är inte till­fyllest
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (öppet brev utfärdat av borgmästare och råd i Stockholm med bevittning av ägobyte (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska til fyllest