publicerad: 2021  
tillhåll till­hållet, plural till­håll, bestämd plural till­hållen
till|­håll·et
substantiv
till`håll
ställe (utan­för hemmet) där någon (grupp) regel­bundet uppe­håller sig
krogen var ett kärt till­håll för bohemer och konstnärer
ofta med negativ värdering
det gamla rucklet var ett till­håll för knarkare
äv. om stadig­varande bo­plats för djur
den grop där grävlingen hade sitt till­håll
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska tilhald