publicerad: 2021  
tillhygge till­hygget till­hyggen
till|­hygg·et
substantiv
till`hygge
före­mål som man (hastigt) griper till för att slå med i brist på eg. vapen
hon an­vände en bröd­kavle som till­hygge mot vålds­mannen
äv. bildligt
han an­vände all­tid moralen som till­hygge
belagt sedan 1648; bildn. till 1till!! och hugga; jfr ur­sprung till hygge