publicerad: 2021  
tillhjälp ingen böjning
till|­hjälp·en
substantiv
till`hjälp
i några ut­tryck (extra) hjälp att ut­föra el. färdig­ställa något; ofta i fråga om hjälp­medel, metod eller dylikt
(med) tillhjälp (av någon/något)
(med) tillhjälp (av någon)
(med) tillhjälp (av något)
med till­hjälp av kvarts­lampa får man en jämnare sol­bränna
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska tilhiälp