publicerad: 2021  
tillsynslärare tillsyns­läraren, plural tillsyns­lärare, bestämd plural tillsynslärarna
till·syns|­lär·ar·en
substantiv
till`synslärare
historiskt bi­trädande skol­ledare i grund­skolan med speciella upp­gifter i fråga om till­syn av skolans lokaler och in­köp av inventarier och läro­medel m.m.
belagt sedan 1938