publicerad: 2021  
tillsyn till­synen till­syner
till|­syn·en
substantiv
till`syn
det att ge akt på och vaka över någon/något
tillsynsmyndighet; barntillsyn; skyddstillsyn
tillsyn (över någon/något/sats)
tillsyn (över någon)
tillsyn (över något)
tillsyn (över sats)
ut­öva till­syn över något; de mindre barnen kräver ständig till­syn; dag­patienterna står under till­syn av en sär­skild läkare; av­fallet lagras under till­syn av två kontrollanter
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska tilsyn