publicerad: 2021  
växa växte, vuxit el. växt, vuxen el. växt, vuxna el. växta, presens växer
verb
väx`a
1 (genom naturlig inre livs­kraft) öka i storlek
någon/något växer (till)
någon växer (till)
något växer (till)
trettonåringen växte så det knakade; han lät skägget växa under semestern; vad du har vuxit sedan jag såg dig sist!; tomat­plantorna har växt minst en decimeter på en knapp vecka
äv. ibland med partikelntill, utan större betydelse­skillnad öka i om­fattning eller an­tal
en växande befolkning; verksamheten växte efter­hand; vi måste föra en politik som gör att jobben växer till
någon gång refl., för att an­ge upp­nåendet av visst till­stånd eller dylikt
någon växer sig adj
växa sig stark
äv. bildligt ut­vecklas och mogna
hon växte med upp­giften
kammen växer på någon se kam
tupp­kammen växer (på någon) se tuppkam
växa någon över huvudet se huvud
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska växa, vaxa; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'till­ta, öka'
2 före­komma (och fort­löpande öka i storlek) om levande organism utan för­flyttnings­förmåga
något växer (någonstans)
i parken växer mycket rosor
ofta helt utan tanke på växandet
något växer adj (någonstans)
amaryllisen växer vild i Peru
något växer inte på träd/trän se träd
belagt sedan 1420–50 S[anct] Patriks-Sagan
växaväxande, växt