publicerad: 2021  
timlön tim­lönen tim­löner
tim|­lön·en
substantiv
tim`lön
lön som ut­går per arbetad timme
en timlön (belopp)
arbetarna krävde månads­lön i stället för tim­lön
belagt sedan 1888