publicerad: 2021  
timlärare tim­läraren, plural tim­lärare, bestämd plural timlärarna
tim|­lär·ar·en
substantiv
tim`lärare
(extra) lärare som får betalt per lektions­timme och ofta inte har full tjänst­göring
belagt sedan ca 1845