publicerad: 2021  
timmerstock timmer­stocken timmer­stockar
timmer|­stock·en
substantiv
timm`erstock
obe­arbetad (del av) stam av fällt träd av­sedd att an­vändas som virke
dra timmer­stockar något ålderdomligtsnarka kraftigthennes man drar timmer­stockar och hon an­vänder öron­proppar för att kunna sova
belagt sedan 1519 (Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm); fornsvenska timberstokker