publicerad: 2021  
titelsjuka titelsjukan
titel|­sjuk·an
substantiv
[tit`-] el. [ti`t-]
det att lägga över­driven vikt vid (att få och till­talas med) hedrande titlar
han fick en släng av titel­sjuka sedan han blivit heders­doktor
belagt sedan 1804