publicerad: 2021  
titthål titt­hålet, plural titt­hål, bestämd plural titt­hålen
titt|­hål·et
substantiv
titt`hål
hål som man kan se något (intressant) genom
han såg matchen genom ett titt­hål i planket
äv. något ut­vidgat
vind­rutan var all­deles igen­frostad men hon gjorde ett titt­hål
belagt sedan 1845