publicerad: 2021  
tittöga tittögat tittögon
titt|­ög·at
substantiv
titt`öga
optisk an­ordning (på­minnande om ett litet öga) som gör att man kan titta ut på om­rådet strax utan­för ytter­dörren trots att den är stängd och där­med ha lättare att av­göra t.ex. om man vill öppna när det ringer på
belagt sedan 1975