publicerad: 2021  
tjänsteförrättning tjänste­förrättningen tjänste­förrättningar
tjänste|­för·rätt·ning·en
substantiv
tjän`steförrättning
ut­övande av tjänst
ofta om spec. upp­drag, i mots. till mer var­dagliga tjänste­göromål
de sökte prästen på expeditionen, men han var borta på tjänste­förrättning
belagt sedan 1789