publicerad: 2021  
tolerera tolererade tolererat
verb
tolere´ra
tillåta och fördra före­komst av någon före­teelse, något beteende eller dylikt, vanligen av oönskat slag
JFR fördra
någon tolererar någon/något/sats
någon tolererar någon
någon tolererar något
någon tolererar sats
läraren tolererade inget slarv; de hade svårt att tolerera grannarnas ovanor; den religiösa minoriteten tolererades mot­villigt
äv. om annat än person
något tolererar något/sats
något tolererar något
något tolererar sats
det ekonomiska läget tolererade inga ut­svävningar
spec. medicin
hur hög strålningsdos tolererar kroppen?
belagt sedan 1629; av lat. tolera´re 'bära; tåla'; besläktat med tåla
tolereratolererande, tolerans