publicerad: 2021  
tolk tolken tolkar
tolk·en
substantiv
[tål´k]
person som yrkes­mässigt ut­för över­sättning huvud­sakligen muntligt
tolka; tolkarvode; tolkskola; rättstolk; simultantolk
en auktoriserad tolk; de sam­talade med de lång­väga gästerna via tolk
äv. något ut­vidgat
dövtolk
ibland om person som sam­tidigt ut­för viss uttydning
lyriktolk
göra sig till tolk för någon/något förmedla vad någon/något villjag tror att jag gör mig till tolk för samtliga här när jag vill ut­bringa en skål för värd­paret
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska tolker; av lågtyska tolk med samma betydelse; av ry. tolk 'mening; inne­börd', äldre 'tolk'