publicerad: 2021  
tolka om tolkade tolkat
verb
[åm´]
ofta fast sammansättn., se omtolka tolka på annat sätt
någon tolkar om något/sats
någon tolkar om något
någon tolkar om sats
försöken att tolka om bibel­citatet "kvinnan tige i församlingen"
belagt sedan 1916
tolka omomtolkning