publicerad: 2021  
tolvman tolvmannen tolvmän, bestämd plural tolvmännen
tolv|­mann·en
substantiv
[tål`v-]
historiskt nämndeman i härads­rätt; ur­sprungligen en av tolv
belagt sedan 1548
Han är kallad av sin lag­man: "Du skall sitta i min sal
som en tolv­man på rätt­färdighetens ting." Erik Axel Karlfeldt, Elie himmels­färd (i Fridolins lust­gård och Dal­målningar på rim, 1901); Elias lag­man är Gud