publicerad: 2021  
tolv
räkneord
[tål´v]
grund­talet som är elva plus ett i vissa samman­hang upp­fattat som ett grund­läggande an­tal
JFR dussin
årets tolv månader; ett dussin, dvs. tolv skedar; Jesu tolv lär­jungar; tolv ed­svurna män
spec. om det klock­slag på dygnet som markerar middags­tid (och i informella samman­hang äv. mid­natt)
fem (minuter) i tolv se fem
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform tualf, fornsvenska tolf; gemensamt germanskt ord, urspr. 'två över tio'; jfr ur­sprung till 1elva!!