publicerad: 2021  
tomhet tomheten
tom·het·en
substantiv
tom`het
det att vara tom
sär­skilt om brist på gemenskap el. menings­fullt inne­håll
tomheten efter hustruns död
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska tomhet