publicerad: 2021  
tomhänt neutrum tom­hänt, bestämd form och plural tom­hänta
tom|­hänt
adjektiv
tom`hänt
som inte har något (av värde) i händerna
ofta bildligt, äv. i fråga om abstrakta värden som inte har något med sig el. något att visa upp eller dylikt
de kunde inte gärna komma tom­hänta till släktingarna; i flera centrala frågor står partiet tom­hänt
belagt sedan 1526