publicerad: 2021  
tomografi tomografin
tomo·grafin
substantiv
tomografi´
en röntgen­metod var­vid ett visst skikt i kroppen kan av­bildas isolerat och utan störande av­bildning av om­givande organ
belagt sedan 1950; till grek. tome´ 'snitt' och graph´ein 'skriva'