publicerad: 2021  
avgäld av­gälden av­gälder
av|­gäld·en
substantiv
a`vgäld
periodisk av­gift för inne­hav av jord bl.a. för tomt­rätt
tomtavgäld
belagt sedan 1340 (förordning utfärdad av kung Magnus för bergsmännen i Närke (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska afgiäld; till 1av 1 och gäld