publicerad: 2021  
tomträtt tomt­rätten
tomt|­rätt·en
substantiv
[tåm`t-]
rätt att utan tidsbegränsning förfoga över tomt som man vanligen äger ett hus på; den vanliga formen för bl.a. småhus­ägare, i praktiken nästan lik­värdig med ägande
tomträttshavare
belagt sedan 1907