publicerad: 2021  
tonsystem ton­systemet, plural ton­system, bestämd plural ton­systemen
ton|­syst·em·et
substantiv
to`nsystem
(typ av) ton­förråd som musik­skapandet (in­om viss kultur­krets) grundar sig på
vårt ton­system baserar sig på oktaven, in­delad i tolv halv­tons­steg
belagt sedan 1802