publicerad: 2021  
torrnålsgravyr torrnåls­gravyren
torr·nåls|­grav·yr·en
substantiv
[tår`-]
en grafisk teknik där av­trycket tas från en kopparplåt där bilden direkt (utan etsning) ristats in med en fin nål el. diamant
JFR grad 7
torrnåls­gravyrens speciella, luddigt mjuka linje beror på den s.k. graden som tar åt sig färg
äv. om mot­svarande konst­verk
belagt sedan 1924