publicerad: 2021  
transformationsgrammatik transformations­grammatiken
trans·form·at·ions|­gramm·at·ik·en
substantiv
[-∫o`ns-]
en modell för grammatisk beskrivning som känne­tecknas av att många satser här­leds från (enklare) satser med annan grammatisk upp­byggnad men samma betydelse
enligt vissa varianter av transformations­grammatiken kan satsen "jag såg honom komma" här­ledas från satsen "jag såg att han kom"
belagt sedan 1967; efter engelska transformational grammar med samma betydelse