publicerad: 2021  
transformera transformerade transformerat
verb
transforme´ra
om­vandla (i grunden) beträffande form, ut­seende el. annan väsentlig egenskap
någon/något transformerar (ner/upp) något (till något)
någon transformerar (ner) något (till något)
någon transformerar (upp) något (till något)
något transformerar (ner) något (till något)
något transformerar (upp) något (till något)
hennes gestalt verkade transformerad av sjukdomen; den nya ledningen transformerade före­taget från ett familje­företag till ett börs­noterat före­tag
spec. matematik
genom projektionen transformeras cirkeln till en ellips
spec. äv. elektro­teknik ofta med någon av partiklarnaner, upp
transformera ner hög­spänningen till 220 volt
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska transformera; ur lat. transforma´re med samma betydelse; till trans- och 2form 1
transformeratransformerande, transformering