publicerad: 2021  
transperson trans­personen trans­personer
trans|­pers·on·en
substantiv
tran`sperson
person som inte vill eller låter sig identifieras som (en­tydigt) man eller kvinna
belagt sedan 1999