publicerad: 2021  
transplantat transplantatet, plural transplantat, bestämd plural transplantaten
trans·plant·at·et
substantiv
transplanta´t
vävnad eller organ som överför(t)s genom transplantation
belagt sedan 1920; till transplantera