publicerad: 2021  
transplantation transplantationen transplantationer
trans·plant·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ersättning av skadad vävnad eller skadat organ med samma typ av vävnad eller organ som tas från annat ställe i kroppen på patienten el. från en annan individ
transplantationskirurgi; hjärttransplantation; hudtransplantation; njurtransplantation
transplantation (av något)
en lyckad transplantation; genom­gå en transplantation
belagt sedan 1845