publicerad: 2021  
transponera transponerade transponerat
verb
transpone´ra
flytta över (musik­stycke) till annan ton­art än den ur­sprungliga ofta av hän­syn till något instruments klang­egenskaper
någon transponerar något
belagt sedan 1773; av lat. transpo´nere 'överflytta'; jfr ur­sprung till ponera
transponeratransponering, transposition