publicerad: 2021  
transportnät transport­nätet, plural transport­nät, bestämd plural transport­näten
trans·port|­nät·et
substantiv
[-pårt`-]
samman­fattningen av alla transportmedel (och förbindelseleder) i något om­råde
belagt sedan 1903