publicerad: 2021  
transportör transportören transportörer
trans·port·ör·en
substantiv
transportö´r
1 transport­anordning som rör sig i en sluten bana t.ex. om löpande band
bandtransportör; remtransportör
belagt sedan 1897
2 person som (yrkes­mässigt) arbetar med transporter
belagt sedan 1798
3 ett navigerings­hjälp­medel i form av en grad­skiva med till­hörande an­ordning för kurs­ut­läggning
belagt sedan 1658
4 apparat för av­bildning i förminskad eller förstorad skala av kartor, teckningar och dylikt
SYN. pantograf
belagt sedan 1855