publicerad: 2021  
-väsen plural -väsen, neutrum
substantiviskt slutled
samman­fattningen av allt som hör till den (samman­satta) före­teelse som fram­går av samman­hanget
bankväsen; rättsväsen; skatteväsen; skolväsen; transportväsen; tullväsen
belagt sedan 1734