publicerad: 2021  
transportera transporterade transporterat
verb
transporte´ra
1 genom­föra förflyttning (med något hjälp­medel) av viss (större) mängd gods el. passagerare
någon transporterar någon/något (någonstans)
någon transporterar någon (någonstans)
någon transporterar något (någonstans)
bagaget transporterades i en sär­skild buss; de sårade transporterades till lasarettet
belagt sedan 1635; av lat. transporta´re 'bära över'; jfr ur­sprung till portabel
2 över­föra (summa) till ny bok­förings­sida
någon transporterar något
belagt sedan 1628
3 över­låta (ekonomisk fordran, kontrakt eller dylikt) till någon annan
någon transporterar någotnågon/något
någon transporterar någotnågon
någon transporterar någotnågot
belagt sedan 1664
transporteratransporterande, transportering, transport