publicerad: 2021  
tribalism tribalismen
trib·al·ism·en
substantiv
tribalis´m
benägenhet att sätta den egna gruppens eller stammens intressen före nationens
tribalismen i vissa av de nya afrikanska staterna
belagt sedan 1962; till lat. trib´us 'rote; stam'; trol. besläktat med tre