publicerad: 2021  
trias ingen böjning, utrum
tri·as
substantiv
tri´as
en geologisk period mellan perm och jura som in­föll ca 245–208 miljoner år före nu­tid och under vilken skiffer, sand­sten och kalk­sten av­lagrades
(under) trias
under trias började den ur­kontinent som land­massan bestod av att spricka upp i olika kontinenter
äv. om av­lagringar från denna period
belagt sedan 1893; av grek. trias´ 'tre­tal; tre­fald'