publicerad: 2021  
troendedop troende­dopet, plural troende­dop, bestämd plural troende­dopen
substantiv
tro`endedop
dop som sker på persons egen begäran ofta i vuxen ålder; till skillnad från barn­dop
belagt sedan 1948