publicerad: 2021  
trofast neutrum tro­fast, bestämd form och plural tro­fasta
tro|­fast
adjektiv
tro`fast
som man helt säkert kan lita på vad gäller vänskap, solidaritet och dylikt
SYN. trogen 1
trofast (mot någon/något)
trofast (mot någon)
trofast (mot något)
trofast (någon/något)
trofast (någon)
trofast (något)
en tro­fast vän och bunds­förvant; en tro­fast tjänare
äv. om handling och dylikt
tro­fast kärlek; hundens tro­fasta ögon
äv. med bi­betydelse av vane­mässighet
han bar tro­fast sin svarta portfölj (adverbial)
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska trofaster