publicerad: 2021  
trofasthet tro­fastheten
tro|­fast·het·en
substantiv
tro`fasthet
det att vara trofast
trofasthet (mot någon/något)
trofasthet (mot någon)
trofasthet (mot något)
belagt sedan 1522 Peder Månssons Strids-Konst och Strids-Lag