publicerad: 2021  
tronavsägelse tron­avsägelsen tron­avsägelser
tron|­av·säg·els·en
substantiv
tro`navsägelse [-säg-]långt ä el. [-säj-]
från­trädande av ställning som regent
belagt sedan 1840