publicerad: 2021  
tronföljare tron­följaren, plural tron­följare, bestämd plural tronföljarna
tron|­följ·ar·en
substantiv
tro`nföljare
till­tänkt efter­trädare till en regent
belagt sedan 1753