publicerad: 2021  
trossamfund tros­samfundet, plural tros­samfund, bestämd plural tros­samfunden
tros|­sam·fund·et
substantiv
tro`ssamfund
samman­slutning av (alla) människor som bekänner sig till samma tro
de fri­kyrkliga tros­samfunden
belagt sedan 1861