publicerad: 2021  
trosviss tros­visst tros­vissa
tros|­viss
adjektiv
tro`sviss
ofta ironiskt som har en stark över­tygelse om något (som vanligen fram­går av samman­hanget)
tros­vissa världs­förbättrare
äv. om handling och dylikt
i tros­visst nit ute­slöt de den felande ur församlingen
belagt sedan 1868