publicerad: 2021  
trupp truppen trupper
trupp·en
substantiv
sam­verkande grupp soldater av obestämd storlek; ibland med tanke på bestämd upp­gift
truppförflyttning; trupptjänst; kommandotrupp; pansartrupp; stormtrupp
en trupp (några)
en trupp (av/med några)
en trupp (av några)
en trupp (med några)
sända trupper till fronten; de främmande trupperna drogs bort; truppens moral måste höjas; en trupp (av) freds­bevarande soldater
ibland in­skränkt om viss grupp meniga soldater
både befäl och trupp
ibland i mots. till stab
JFR stab
som major tjänst­gjorde han i några år på trupp
äv. om annan grupp människor i sam­verkan, sär­skilt i artist- och idrotts­sammanhang
gymnastiktrupp; revytrupp
Sverige skickade en stor trupp till olympiaden
spec. om grupp som samlas in­för en viktig tävling och från vilken bara vissa personer tas ut till det slut­giltiga laget
hon kom med i truppen men räknar inte med att få spela
i samlad trupp till­sammansnär mötet var slut gick de i samlad trupp för att äta lunch
belagt sedan 1626; av tyska Trupp(e) med samma betydelse; av franska troupe 'skara; trupp'