publicerad: 2021  
revy revyn revyer
re·vy·er
substantiv
revy´
1 före­ställning med blandad under­hållning vanligen med sång, musik och sketcher och ofta med skämtsamma och satiriska an­spelningar på aktuella händelser
revyartist; revynummer
gå på revy; hon spelade revy hos Karl Gerhard
äv. om mot­svarande text m.m.
en nyskriven revy av NN
belagt sedan 1830; av franska revue 'åter­blick; över­sikt; teaterrevy', till revoir, lat. revide´re 'åter­se'; jfr ur­sprung till revidera
2 över­siktlig artikel eller dylikt ofta rikt illustrerad
en revy (över något)
en revy över årets händelser
belagt sedan 1845
3 förbi­marsch av trupp
trupprevy
ofta bildligt om följd av minnes­bilder eller dylikt i ett ut­tryck
hela hans liv passerade revy för honom när jätte­vågen sög ner honom i djupet
belagt sedan 1686